Algemene Voorwaarden

De prijs

Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Indien er sprake is van verpakkings-, verzend- of andere bijkomende kosten, dan worden deze duidelijk bij het aanbod vermeld.

De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de transactie tussen ondernemer en consument niet veranderd als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of andere wijzigingen.

Prijzen zijn steeds onder voorbehoud van fouten, we kunnen dan ook beslissen om een verkoop niet te laten doorgaan aan de foutieve prijs. Wanneer we zien dat de prijs niet juist is, zullen we u contacteren alvorens de bestelling te leveren, zodat u nog vrij bent om uw bestelling te wijzigen of te annuleren. We doen er alles aan om u ten aller tijden de correcte prijs en informatie te leveren.

Betaling

De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan voorafgaand aan bezorging of afhaling van de goederen.

Herroepingsrecht bij levering van producten

De consument heeft tot en met veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van redenen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument de goederen in ontvangst heeft genomen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument dat schriftelijk laten weten aan de ondernemer per post of via een e-mail aan info@magnolia-shop.be.

Als de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dan dient het product nog in de originele verpakking, ongeopend en onbeschadigd te zijn. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

Consument kan ook gebruik maken van dit herroepingsrecht indien na opening van het product blijkt dat er sprake is van een slechte kwaliteit. De consument zal deze gebreken maximaal veertien dagen na ontvangst van het product schriftelijk of per e-mail kenbaar maken bij ondernemer. Ondernemer zal vervolgens contact opnemen met consument om instructies voor de retourname te verstrekken.

Kosten in geval van herroeping

Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor diens rekening. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen nadat de consument schriftelijk  heeft aangegeven van het herroepingsrecht gebruik te willen maken en de goederen ongedeerd en in originele verpakking aan ondernemer heft geretourneerd.

Indien consument verzendkosten voor de retourzending heeft betaald, dan worden deze alleen door ondernemer terugbetaald indien één of meerdere producen uit de zending beschadigd, verkeerd of anderszins niet correct zijn geleverd. Indien consument de producten om een andere reden retourneert, dan zijn de verzendkosten voor de retourzending voor eigen rekening.

Levering en uitvoering

Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. We verzenden zo spoedig mogelijk! Verzenden zal gebeuren op maandag – woensdag – vrijdag, normaal heeft u de eerstvolgende werkdag nadien uw bestelling. We doen er alles aan om de aangeboden artikelen steeds ruim op voorraad te hebben om zo een snelle levering te garanderen. Behalve indien anders vermeld in de webshop. Indien er een later levering zal zijn door omstandigheden of onze zomervakantie staat dit steeds vermeld bij het winkelmandje zodat u als klant reeds op de hoogte bent van eventueel latere levering. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om consument naar volle tevredenheid te compenseren, hetzij door een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen, hetzij door het betaalde bedrag terug te betalen. Hierover zal voorafgaand met de consument contact worden opgenomen en onderlinge overeenstemming worden bereikt.

Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer.

Het adres dat de consument aan de ondernemer heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.

De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen de week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In dat geval zal ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Afhalen van uw goederen

U heeft de mogelijkheid uw goederen af te halen in het salon, geef deze mogelijkheid aan wanneer je uw bestelling plaatst. Geef uw gegevens, graag ook uw telefoonnummer. Reken verder af via de betaalmogelijkheden. U zal via mail (kijk ook in spam of ongewenste mail box)  of sms op de hoogte worden gebracht van wanneer uw goederen klaar staan, en we spreken een moment af wanneer u ze kan komen afhalen. ADRES AFHALEN: MERELSTRAAT 24 3930 HAMONT. Enkel na afspraak en bestelling via de webshop. Tel: 0496619033

Garantie

Een door de fabrikant aangeboden garantie, zoals op electro toestellen. Zullen wij verder begeleiden wanneer er een defect is binnen de garantie periode. U zal een service of contactnummer ontvangen via The Magnolia Shop, om rechtstreeks met de fabrikant de nodige stappen te kunnen ondernemen.

Klachtenregeling

Consument heeft tot en met veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product de mogelijkheid klachten over de uitvoering van de overeenkomst volledig en duidelijk omschreven in te dienen bij de ondernemer.

De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.
Je hebt geen toegang om je te registeren

Reset Password